Ny produkt från Sponsorkonsulterna

Sponsorkonsulternas nya produkt Affärstorget

TRE STORA FÖRDELAR:
1. Själva Affärsmötet är tillräckligt långt för att skapa tid till ett ömsesidigt affärssamtal två parter emellan. Alla är där på lika villkor
2. Du kan själv välja vilka företag du helst vill träffa innan Affärsdagen och på så sätt kvalificera och påverka din framgång redan innan mötet
3. Kontinuerliga träffar genomförs för att upprätthålla relationer.
Kontakt:
Mats Bengtsson
mats.bengtsson@sponsorkonsulterna.se
076-555 95 44