Partners sponsorförsäljning

Idag har många föreningar tyvärr bara ideellt arbetande människor som tyvärr inte
hinner med allt eftersom de oftast har egna ordinarie jobb. Vi kan lägga fullt fokus på att sälja sponsring och reklam i alla dess former.

Sponsring blir allt viktigare för svenska elitidrottsklubbars ekonomi. Det är här Sponsorkonsulterna kommer in i bilden. Vi hjälper klubbar att hitta nya pengar, vilket resulterar i att klubben i fråga kan satsa vidare och utveckla verksamheten.

För att lyckas behålla och skaffa nya sponsorer krävs stora insatser, inte minst i form av TM försäljning. Med andra ord måste varje klubb ha en professionell, effektiv och kreativ sponsorförsäljning. Vi hjälper föreningar och klubbar hitta nya vägar och framför allt nya pengar, vilket resulterat i att föreningen kan satsa vidare.

Sponsorkonsulternas säljare har lång erfarenhet av sponsorförsäljning åt svenska elitidrottsklubbar. Vår effektivitet, flexibilitet och vårt jämna resultat gör oss unika i branschen. Vi jobbar efter vår egen framtagna modell: TITA, det vill säga Trevlig, Informativ, Tydlig, Avslut.

Konkurrensen är hårdare idag än någonsin. Därför jobbar vi även med marknadsundersökningar och att hela tiden hitta nya försäljningslösningar som kommer våra uppdragsgivare tillgodo.

Som samarbetspartner till Sponsorkonsulterna ska man känna att man som kund får ett färdigt och säljbart koncept.

Vårt motto är att det alltid vara riskfritt ekonomiskt att samarbeta Sponsorkonsulterna, och att det ska komma in nya pengar som klubben i fråga inte klarar av själva att dra in själva.

/ Andras Guerini, VD