Tjänster

Vi kan sponsring och idrott!

Sponsring blir allt viktigare för svenska elitidrottsklubbars ekonomi. Det är här Sponsorkonsulternakommer in i bilden. Vi hjälper klubbar att hitta nya pengar, vilket resulterar i att klubben i fråga kan satsa vidare och utveckla verksamheten.Vi erbjuder en rad tjänster inom sponsring! Se nedan vad vi har fokus på!

√ Årsbildande klubbar!

Sponsorkonsulternas huvudverksamhet går uårsbildande klubbart på att sälja produkten Årsbildande klubbar åt svenska elitidrottsklubbar, och vi gör det framgångsrikt. Det sponsorerna betalar är oftast samma summa som det årtal som klubben bildades. I sponsorpaketet ingår biljetter till valfri hemmamatch, samt en exponering i form av exempelvis del av skylt upphängd i arenan, företagslogga med länk på klubbens hemsida med mera. 


√ 365-Klubben!

365-klubbenEn helt unik produkt som Sponsorkonsulterna tillsammans med VSK Bandy tog fram under slutet på förra säsongen. 365-Klubben är riktad mot privatpersoner och går ut på att stötta klubben med 1:- om dagen under 3 år. Även här ingår det biljetter till varlfri hemmamatch samt att man får sitt namn på 365-skylten som finns på arenan.


√ Affärstorget!

Affärstorget1. Själva Affärsmötet är tillräckligt långt för att skapa tid till ett ömsesidigt affärssamtal två parter emellan.
2. Du kan själv välja vilka företag du helst vill träffa innan Affärsdagen och på så sätt kvalificera och påverka din framgång redan innan mötet
3. Kontinuerliga träffar genomförs för att upprätthålla relationer. 
Kontakt: Mats Bengtsson
mats.bengtsson@sponsorkonsulterna.se 076-555 95 44


√ Bilageförsäljning!

Att få ut information om och skapa intresse för Bilagorna
klubben är livsviktigt. 
Därför hjälper vi klubbar att producera en bilaga som oftast går ut med den lokala morgontidningen på orten. I den finns intressanta artiklar och reportage om klubben och människorna. Vi säljer annonser som innebär att bilagan blir självfinansierad och dessutom lämnar ett överskott till klubben.