Välkommen till vår värld av
sport, sponsring och god service!

Välkommen till Sponsorkonsulterna

Vi är ett medelstort företag som sysslat med försäljning i många år. På senare tid har vi riktat fokus mot våra kära idrottsföreningar här i landet som tagits emot oerhört positivt. Sponsring blir allt viktigare för de ideella föreningarnas ekonomi eftersom stödet från den offentliga sektorn minskar. Det är här vi kommer in i bilden. Vi hjälper föreningar att hitta nya vägar och framförallt nya pengar, vilket resulterar i att föreningen kan satsa vidare. Det skall alltid vara riskfritt ekonomiskt för föreningar att samarbeta med Sponsorkonsulterna.

©Sponsorkonsulterna AB 2014.
Besöksadress: Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås.  Telefon: 010-7060602.  E-post: info@sponsorkonsulterna.se

Produktion Mediastrategi