Ny produkt från Sponsorkonsulterna

Sponsorkonsulternas nya produkt Affärstorget

TRE STORA FÖRDELAR:
1. Själva Affärsmötet är tillräckligt långt för att skapa tid till ett ömsesidigt affärssamtal två parter emellan. Alla är där på lika villkor
2. Du kan själv välja vilka företag du helst vill träffa innan Affärsdagen och på så sätt kvalificera och påverka din framgång redan innan mötet
3. Kontinuerliga träffar genomförs för att upprätthålla relationer.
Kontakt:
Mats Bengtsson
mats.bengtsson@sponsorkonsulterna.se
076-555 95 44

Vi producerade VSK Bandys bilaga

VSK Bandys tidningsbilaga på gång, håll utkik i VLT. Idag besökte SPK Widénska bandygymnasiet när de tränade i ABB Arena Syd. Mycket fokus på individuell utveckling. Johan Ganebro är ansvarig.

spk på bandy

Sponsorkonsulterna på bandy

Sponsorkonsulterna på utflykt till Sandviken för att titta på World Cup och Sponsorkonsulternas egen Micke Olsson.