Produkten Årsbildande klubbar är lika enkel som den är framgångsrik. Årsbildande klubbar heter produkten eftersom summan som sponsorerna betalar är oftast samma summa som det årtal som klubben bildades.

Försäljningen riktar sig mot företag i den region som klubben verkar.
I sponsorpaketet ingår biljetter till valfri hemmamatch, samt en exponering i form av exempelvis del av skylt upphängd i arenan, företagslogga med länk på klubbens hemsida med mera.
Företagen betalar det då klubben bildades. Klubben tar inga ekonomiska risker överhuvudtaget.